ส.เอี่ยมพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ 3/59 หมู่ 3 หมู่บ้านสินพาโชค

ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 034-867-528, 089-204-3955, 081-985-3182

โทรสาร: 034-867-659.

Line: @s-eiam , Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.